Praktické informace

Praktické informace

Praktické informace

1. Vstup na území České republiky
Česká republika je členem Evropské unie.

Občané zemí EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska mohou na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti přechodně pobývat na území ČR bez jakéhokoli povolení. Pro tuto skupinu ale platí ohlašovací povinnost pro případ pobytu delšího než 3 měsíce. Ohlásit se je nutné u příslušného inspektorátu cizinecké policie.

Občanům zemí, se kterými byla uzavřena dohoda o bezvízovém styku, stačí pas. Seznam těchto zemí je zde.

Občané některých zemí si potřebují ke vstupu na území ČR pořídit víza. Seznam zemí s vízovou povinností je zde.

2. Velvyslanectví
Při problémech nebo v komplikovaných situacích můžete získat pomoc na velvyslanectví své země. Pokud zde vaše země nemá zastoupení na ambasádě, kontaktujte konzulát. Seznam ambasád a konzulátů najdete na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí.

3. Peníze a platby
V České republice je jako oficiální měna používána česká koruna s mezinárodní zkratkou CZK. Platby v České republice můžete provádět hotovostně i bezhotovostně. Naleznete zde také mnoho míst, kde se dá platit eury - ve většině obchodních řetězců, obchodech s elektronikou, na benzínových stanicích nebo v restauracích.

4. Telefonování
Mezinárodní předvolba České republiky je +420 (nebo 00 420). Pokud budete volat ze zahraničí, je předvolba nutná, za ní vždy následuje 9místné číslo uživatele.

5. Důležitá telefonní čísla
Nejdůležitější instituce mají pouze trojmístná telefonní čísla, která byste měli nosit pro případ potřeby vždy s sebou. Na tato čísla se dovoláte i z mobilního telefonu bez vložené SIM karty, a to zdarma.

112 - Jednotné číslo tísňového volání
155 - Lékařská první pomoc
158 - Policie
156 - Městská policie
150 - Hasiči

6. Pravidla silničního provozu
Dopravní předpisy v České republice jsou velmi podobné jako pravidla v ostatních evropských zemích.
Hlavní pravidla:
* Jízda vpravo
* Povinnost být při jízdě připoután bezpečnostními pásy
* Celodenní svícení po celý rok
* Děti menší než 150 cm a lehčí než 36 kg se mohou přepravovat pouze v dětských autosedačkách, a to na všech typech komunikací.
* Cyklisté mladší 18 let musí mít povinně přilbu

Rychlostní limity
V České republice se rozlišují tři rychlostní pásma (obec, silnice mimo obec a dálnice). V těch platí (není-li uvedeno jinak) tyto maximální rychlosti: dálnice - 130 km/h, v obci - 50 km/h, mimo obec - 90 km/h

Dálnice a poplatky
Pokud chcete cestovat v České republice po dálnici vlastním automobilem, musíte mít na čelním skle nalepenu platnou dálniční známku. Dálniční známky jsou k dostání na čerpacích stanicích a na poštách.

7. Otevírací doba
V menších městech má většina obchodů otevřeno od pondělí do pátku od 8 nebo od 9 hodin do 18 hodin, a v sobotu pouze dopoledne. Ve velkých městech je otevřeno i do 21 hodin. Jen málo menších obchodů dodržuje polední přestávku, obvykle mezi 12. a 13. hodinou. Soboty, neděle a státní svátky jsou zavíracími dny pro většinu úřadů a bank. V neděli a o svátcích mají zavřeno také běžné obchody, zatímco supermarkety a hypermarkety jsou často v provozu bez větších omezení.

8. Zdravotní pojištění
Pojištění občanů EU
Občanům států, kteří jsou členy EU, může stačit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Ten při vyšetření a ošetření zdravotnickým zařízením v ČR dokládá, že pacient je v rámci EU pojištěn a zdravotní péči uhradí jeho pojišťovna. Na druhou stranu, pojištěnec jednoho členského státu EU na území jiného členského státu má nárok pouze na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu. Pojišťovna na základě průkazu nebude hradit nic, co je nad rámec nezbytné péče a nebude hradit ani spoluúčast stanovenou místními zákony. Doporučuje se tedy sjednání komerčního připojištění, které může pokrýt tyto poplatky.

Pojištění občanů mimo EU
Občané mimo EU by si ještě před odjezdem měli uzavřít komerční cestovní pojištění svojí země. Pokud jej mít uzavřeno nebudou, budou při návštěvě lékaře hradit zdravotnické služby hotově.

Více informací o možnostech pojištění na území České republiky najdete na webových stránkách Centra mezistátních úhrad (www.cmu.cz).

ikona souboruText k vytištění - PDF

14.1.2010 9:54:22 | přečteno 12046x | solcova
 
Copyright © 2008 | Krajský úřad Libereckého kraje | Správce informačního systému Compedium, s.r.o. Liberec | foto: M. Drahoňovský, D. Balogh
Editorial  |  Aktuality  |  Projekty v cestovním ruchu  |  Datový sklad  |  Ocenění  |  Podpořte nás  |  Barevná dovolená  |  Bedekr
Regionální certifikace  |  Napište nám  |  Napište nám  |  Mapa webu  |  Prohlášení o přístupnosti
www.rada-severovychod.cz
load