Turistické informace

Turistické informace

1. Pravidla chování v CHKO, národních parcích a rezervacích

Ve všech lokalitách se zpřísněným režimem ochrany přírody je zakázáno:

1. rušit klid a ticho

2. poškozovat skály, stromy vyrýváním nápisů, psaním, házením a svalováním kamenů

3. poškozovat schody, zábradlí, lavičky, informační tabule, značení a ostatní vybavení prohlídkových okruhů

4. narušovat vodní režim a hrabat stelivo

5. vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů, rostlin, odchytávat volně žijící živočichy

6. kouřit v lese, rozdělávat ohně, tábořit, bivakovat

7. znečišťovat prohlídkové trasy odpadky

8. jezdit na koních, kolech mimo trasy a stezky k tomu určené a vyznačené

9. provádět bez souhlasu provozovatele veškeré hromadné nebo organizované sportovní akce

10. jezdit veškerými motorovými vozidly mimo vyhrazená parkoviště, motorová vozidla mýt nebo vyměňovat motorový olej

11. vstupovat mimo značené trasy

12. nechat volně pobíhat psy

2. Pravidla pro lezení v ČR

Provozování horolezeckého sportu v České republice je svázáno velmi přísnými pravidly vydanými Ministerstvem životního prostředí a jednotlivými organizacemi Ochrany přírody, které spravují jednotlivé oblasti. Horolezci jsou povinni se seznámit s ochrannými podmínkami území. Je zakázáno využívat k provozování horolezeckého sportu jiné než povolené horolezecké trasy.

Potřebné informace Vám poskytne:

Český horolezecký svaz

Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov

E-mail: info@horosvaz.cz

www.horosvaz.cz

3. Pravidla pro rybaření v ČR

Za rybami a rybařením přijíždí do České republiky mnoho turistů. O dodržování pravidel při rybaření se stará několik subjektů: Český a Moravský rybářský svaz, Státní lesy, Vojenské lesy, Ministerstvo životního prostředí a samostatně registrované rybářské subjekty.

Povolenku k rybolovu vydává příslušná organizace, pod jejíž správu voda spadá, po předložení státního rybářského lístku. Ten může platit pro revír, region nebo celosvazově pro několik lokalit. Povolenku je možné zakoupit na jeden, dva, sedm či čtrnáct dní, na měsíc, půl roku a rok.

4. Značení turistických tras

Česká republika je doslova protkána hustou sítí turistických tras. Tyto trasy jsou značeny pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás je červený, modrý, zelený, nebo žlutý a určuje barvu značené trasy. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku více zviditelnit. Na rozcestích či odbočkách je pásová značka doplněna šipkou.

Odbočky k významným památkám jsou značeny speciálními značkami. Na křižovatkách, ve městech a na dalších turisticky významných místech je značení doplněno ještě tabulkami a směrovkami. Tabulky informují o názvu místa a kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase.

5. Značení cyklotras

V České republice je poměrně hustá síť tras pro cyklisty. Tyto trasy dělíme na cyklotrasy a cykloturistické trasy. Cyklotrasy vedou po silnicích a dobrých místních komunikacích. Pro jejich značení se používají žluté cykloznačky a směrové tabule. Na všech najdeme symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umísťují se stejně jako dopravní značky před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy.

Cykloturistické trasy vedou většinou po polních či lesních cestách, nebo terénem. Jsou vyznačeny pásovými značkami, které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Mohou být také doplněny o šipku. Jedná se o podobné značení jako u tras pěších, jen základní barva je žlutá. Pásové značení je doplněno směrovkami.

ikona souboruText k vytištění - PDF

14.1.2010 9:58:24 | přečteno 11784x | solcova
 
Copyright © 2008 | Krajský úřad Libereckého kraje | Správce informačního systému Compedium, s.r.o. Liberec | foto: M. Drahoňovský, D. Balogh
Editorial  |  Aktuality  |  Projekty v cestovním ruchu  |  Datový sklad  |  Ocenění  |  Podpořte nás  |  Barevná dovolená  |  Bedekr
Regionální certifikace  |  Napište nám  |  Napište nám  |  Mapa webu  |  Prohlášení o přístupnosti
www.rada-severovychod.cz
load