Za rozhledy kolem Jičína

Jičín - Zebín, autor: MIC Jičín

Český ráj

Dva výlety komponovanou krajinou. První výlet vás zavede z jičína k Valdštejnské lodžii, na vrch Zebín a rozhledně Milohlídka na vrchu Čeřovka. Druhý vede z Jičína na vrch Brada a Libosadem zpět do Jičína.

I. Jičín, nám. – Valdštejnská lodžie (po červené – 2,4 km) Valdice, kartuziánský klášter (nezn. ulice – 3,6 km) – Zvonice Sedličky (po modré – 5,1 km) – Čeřovka (po modré – 7,9 km) – Jičín, nám. (po modré – 9,4 km)

https://mapy.cz/s/gazucucera 

II. Jičín, nám. – Brada (po modré – 5,2 km) – Dílce (po zelené – 7,7 km ) – Prostřední Mlýn (NS Bitva u Jičína – 8,9 km) – Valdštejnská Lodžie (po červené – 10,5 km) – Jičín, nám (po červené – 12,9 km)

https://mapy.cz/s/gufegapafe

Jičín 

Město Jičín dosáhlo svého největšího historického rozmachu za Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Město si zachovalo historický ráz a je součástí evropsky ojedinělé barokní krajinné kompozice. Historické náměstí je ze všech stran lemované podloubím.

Dnes je Jičín městskou památkovou rezervací, ve které najdeme řadu historických památek, především barokní Valdštejnův zámek. V současnosti se v něm nachází muzeum a informační centrum. Zámek je propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu centra tvoří historická Valdická brána, ze které se nabízí krásná vyhlídka do okolí. Na opačné straně náměstí pak stojí kostel sv. Ignáce, a to v těsné blízkosti další valdštejnské památky – jezuitské koleje. V roce 2020 bylo na náměstí otevřeno nové Valdštejnovo muzeum a mincovna, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet ražbu mincí.

Jičín je neodmyslitelně spjat s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse, který žil v nedalekém lese Řáholci. Navštívit lze Rumcajsovu ševcovnu, Rumcajsův svět Radka Pilaře či se vydat po Rumcajsově a Cipískově stezce. Přímo v Jičíně je možno osvěžit se na zrekonstruovaném koupališti Kníže. Ve městě se nachází řada restaurací, kaváren, hotely, penziony, obchody a další služby. Během turistické sezony je ve městě připravena řada zajímavých turistických programů, např. oblíbené prodloužené víkendy či komentované prohlídky.

Valdštejnská lodžie

Valdštejnská lodžie je unikátní raně barokní památka nacházející se nedaleko Jičína, kterou nechal v letech 1627–1632 postavit vévoda Albrecht z Valdštejna po italském vzoru jako součást jím budované komponované krajiny. Dojdete k ní z centra Jičína pěšky historickou čtyřřadou lipovou alejí. Lodžie je významným centrem kulturního dění na Jičínsku a její součástí je i kavárna kafé Lodžie.

Valdice

Impozantní barokní klášter kartuziánů založil ve Valdicích Albrecht z Valdštejna v roce 1627. V roce 1782 byl klášter Josefem II. zrušen a areál byl následně využíván jako vojenské skladiště, sýpky nebo kanceláře. V polovině 19. století začal klášter sloužit jako věznice a dnes je jedním z nejpřísnějších věznic v zemi. Kromě vysokých zdí spatříte majestátní budovu kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Zebín

Výrazný čedičový kuželovitý vrch Zebín nedaleko Jičína dosahuje výšky 399 m. Na jeho úpatí stojí kostel Všech svatých ze 14. století a dřevěná zvonice, které jsou pozůstatkem již dávno zaniklé vsi. Na vrcholu Zebína se nachází barokní kaplička sv. Maří Magdalény, od které je krásný rozhled po celé jičínské kotlině. Lokalita je zajímavá z hlediska geologického, botanického i entomologického.

Čeřovka

Na vrcholku vulkanického kopce Čeřovka stojí kamenná vyhlídka z roku 1843 nazývaná Milohlídka. Bývalý lom pod věží je dnes přírodním amfiteátrem, ve kterém se konají kulturní akce.

Brada

Vrch Brada nedaleko Prachovských skal je místem dalekého rozhledu. Na památku prusko-rakouské války v roce 1866 byl v roce 1891 na vrcholové plošině vztyčen kříž se sochami patronů této bitvy, sv. Petra a sv. Pavla. Pod vrchem ve vsi stojí gotický kostel a dřevěná zvonice. Možnost občerstvení.

Naučná stezka 1866

Naučná stezka vede po místech bojů velké bitvy u Jičína, která se odehrála 29. června 1866 v rámci prusko-rakouské války. Na stezce najdete 26 informačních tabulí s informacemi o prusko-rakouské válce a desítky pomníků připomínajících velké množství mrtvých a raněných, které si tato bitva vyžádala.

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo: wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

Související články

Fotogalerie

Valdice

Valdice

 
Zebín

Zebín

 
Jičín - Valdštejnovo náměstí z výšky

Jičín - Valdštejnovo náměstí z výšky

 
Jičín - Valdštejnovo náměstí, autor: Jakub Podobský

Jičín - Valdštejnovo náměstí

 
Jičín - Valdická brána, autor: MIC Jičín

Jičín - Valdická brána

 
Jičín - Valdštejnská lodžie, autor: Pavla Bičíková

Jičín - Valdštejnská lodžie

 
Milohlídka, autor: Pavla Bičíková

Milohlídka

 
Jičín - Valdická brána, autor: MIC Jičín

Jičín - Valdická brána

 
Jičín - Zebín, autor: MIC Jičín

Jičín - Zebín

 
Jičín - Valdštejnská lodžie, autor: Jakub Podobský

Jičín - Valdštejnská lodžie

 
 
 
Copyright © 2008 | Krajský úřad Libereckého kraje | Správce informačního systému Compedium, s.r.o. Liberec | foto: M. Drahoňovský, D. Balogh
, Editorial  |  Aktuality  |  Projekty v cestovním ruchu  |  Datový sklad  |  Ocenění  |  Podpořte nás  |  Barevná dovolená  |  Bedekr
Regionální certifikace  |  Napište nám  |  Napište nám  |  Mapa webu  |  Prohlášení o přístupnosti
www.rada-severovychod.cz
load