Do Modlivého dolu

Kaple v Modlivém dole

Lužické hory a Žitavské hory

Navštivte romantické skalnaté údolí, hluboce zaříznuté do pískovcových skal pod vrchem Slavíčkem a Tisovým vrchem na severovýchodním okraji Svojkova v blízkosti obce Sloup v Čechách. Vydejte se do Modlivého dolu, o kterém se v minulosti tradovalo několik pověstí.

Tato skalnatá rokle se původně nazývala Smolný důl, protože zdejší uhlíři měli vedle milířů i smolné pece, v nichž vařili kolomaz. Teprve později zde vzniklo poutní místo, o jehož původu se vyprávěly různé pověsti. Podle jedné z nich tu dobrovolně zemřeli rytíř Jaroslav ze Svojkova s dcerou sládka z Velenic, kteří se velmi milovali, ale rytířovi rodiče jim jejich lásku nepřáli. Jiná pověst vypráví, že tu jeden selský chlapec zabil svého soka v lásce.

A protože se o Modlivém dole tradovalo několik pochmurných pověstí, zdejší čeledín ze statku v roce 1704 pověsil v údolí obrázek Panny Marie a Ježíše. V roce 1760 pomocník sládka ze svojkovského pivovaru Metzer tu pověsil nový, vysvěcený obrázek. Místo začali navštěvovat pocestní a začali šířit pověsti o zázracích. Roku 1772 tu byla postavena dřevěná kaplička, kterou na konci 18. stolení nechala hraběnka Alžběta Kinská nahradit kapličkou vytesanou ve skále. V 19. století byla kaplička upravena do gotické podoby a zasvěcena Panně Marii Lourdské.

Z obce Svojkov u Sloupu v Čechách se k Modlivému dolu dostanete po zelené nebo červené turistické značce. V posledních letech se tu pokaždé 1. května  koná mše svatá k zahájení mariánského měsíce.

Fotogalerie

Modlivý důl

Modlivý důl

 
Modlivý důl

Modlivý důl

 
 
 
Copyright © 2008 | Krajský úřad Libereckého kraje | Správce informačního systému Compedium, s.r.o. Liberec | foto: M. Drahoňovský, D. Balogh
Editorial  |  Aktuality  |  Projekty v cestovním ruchu  |  Datový sklad  |  Ocenění  |  Podpořte nás  |  Barevná dovolená  |  Bedekr
Regionální certifikace  |  Napište nám  |  Napište nám  |  Mapa webu  |  Prohlášení o přístupnosti
www.rada-severovychod.cz
load