K-Klub - středisko volného času

Jičín, autor: Informační centrum Jičín

Český ráj

Valdštejnovo náměstí 99
Jičín, 506 01

Telefon: +420 493 532 451, +420 603 373 828
E-mail: info@kackojicin.cz
Web: www.kackojicin.cz

K-Klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a středisko volného času.
Pojmem vzdělávání se označuje současně vzdělávání a výchova.
Podle vyhlášky o zájmovém vzdělávání se toto uskutečňuje zejména těmito formami:
  • 1) příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (to znamená: pořádání rozličných akcí vzdělávacího nebo rekreačního - zábavného- charakteru. Divadelní představení, soutěže, hudební pořady, cykly přednášek, ale i příměstské tábory).
  • 2) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (to znamená: průběžnou činnost opakující se v pravidelných intervalech. Tedy kroužky, kluby, soubory a kurzy s různou náplní .Viz nabídka kroužků)
  • 3) táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo místo působiště střediska (to znamená: pořádání rozličných táborů pro různé věkové kategorie, tábory turistické, vodácké, jezdecké, v chatkách i stanových základnách, tábory putovní atd. Viz nabídka táborů).
  • 4) osvětovou činností - včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky i studenty (to znamená, že v nejbližší době bude v Káčku zřízen tzv. INFO - POINT, s internetem a budou zde k dispozici různé materiály a možnost získávat kontakty a informace).
  • 5) Individuální práce a poskytování odborné pomoci (to znamená vytváření: speciálních zájmových útvarů - kroužků či souborů pro zájemce s vyhraněnými zájmy - divadlo, hudba, tanec, astronomie, výtvarné činnosti, příprava na talentové zkoušky atd.).
  • 6) otevřená nabídka spontánních aktivit je průběžná nabídka činností, které jsou pedagogicky a organizačně ovlivňovány nepřímo ( to znamená: máte - li nějaký nápad - projekt, ať už z jakéhokoliv oboru, zkrátka chcete si něco zkusit sami s partou kamarádů, přijďte a my vám pomůžeme váš nápad realizovat. Mohou to být třeba taneční vystoupení, zkoušky kapely, divadelní představení - zkrátka co vás napadne).
Zájmové kroužky K-klubu probíhají buď v budově s adresou Valdštejnovo náměstí čp. 99 a nebo v ulici Smiřických čp. 2. 

Fotogalerie

Jičín, autor: Informační centrum Jičín

Jičín

 
K-klub, aktivity, autor: K-klub

K-klub, aktivity

 
 
 
Copyright © 2008 | Krajský úřad Libereckého kraje | Správce informačního systému Compedium, s.r.o. Liberec | foto: M. Drahoňovský, D. Balogh
Editorial  |  Aktuality  |  Projekty v cestovním ruchu  |  Datový sklad  |  Ocenění  |  Podpořte nás  |  Barevná dovolená  |  Bedekr
Regionální certifikace  |  Napište nám  |  Napište nám  |  Mapa webu  |  Prohlášení o přístupnosti
www.rada-severovychod.cz
load