Jičín - Libosad

Jičín - Valdštejnova alej, autor: David Paloch, CC BY-SA 3.0

Český ráj

Revoluční
Jičín, 506 01

Dvě varianty okružní trasy z Jičína přes vrch Zebín.

Průběh trasy:
1. Jičín nám. - Libosad (2 km) - pod Zebínem (2,5 km) - Kbelnice (4,5 km) - Jičín nám. (6,5 km)
2. Jičín nám. - Libosad (2 km) - Valdice (3 km) - pod Zebínem (4 km) - Kbelnice (6 km) - Jičín nám. (8 km)

Popis trasy: Jičín je okresní město prvně připomínané roku 1293 jako zboží českých královen. Bylo v majetku Vartenberků a Smiřických. Největší rozmach zažilo začátkem 17. století, kdy chtěl generalissimus rakouských vojsk Albrecht z Valdštejna za pomoci italských architektů z Jičína vytvořit hlavní město svého frýdlantského vévodství. Tehdy zde vznikla první raně barokní krajinná kompozice v Čechách. Dne 29. června 1866 v ulicích města končila bitva mezi rakouskou a pruskou armádou.

Jičín je rodištěm literáta Josefa Štefana Kubína, spisovatele dívčích románů Stanislava Rudolfa a herce Zdeňka Řehoře. Jičínský pobyt Václava Čtvrtka inspiroval autora k seriálu pohádek o loupežníku Rumcajsovi a dalších, kterým dal výtvarnou podobu malíř Radek Pilař. Dnes se každé září koná v Jičíně festival „Jičín - město pohádky”.

Naše putování kolem Jičína začnete na Valdštejnově náměstí, kde stojí barokní mariánský sloup z roku 1702, korunovační empírová studně z roku 1836 a kašna se sochou Amfitrité od sochaře Suchardy z roku 1835. V jihovýchodním rohu náměstí stojí rozlehlý barokní zámek, ve kterém je dnes okresní muzeum a galerie. V zámku probíhala v červnu 1813 jednání mezi rakouským císařem Františkem I. a zástupci Pruska a Ruska, která vyústila v uzavření Svaté aliance namířené proti Napoleonovi před jeho drtivou porážkou u Lipska.

Vedle stojí kostel sv. Jakuba Většího, který je torzem zamýšlené biskupské katedrály budované Albrechtem z Valdštejna v letech 1627-34. Dominantou náměstí je Valdická brána z let 1568-70. Věž je 52 m vysoká a z jejího ochozu je nádherný rozhled po okolí. Domy na Valdštejnově náměstí jsou většinou renesanční a barokní. Na všech čtyřech stranách náměstí je zachováno podloubí.

Z náměstí vyjdete Valdickou branou. Za ní je rozcestník značených cest, od kterého se vydáte po červené značce kolem fontány Havlíčkovou ulicí. Za okresním úřadem dorazíte na okraj lipové aleje, která je jedním z nejzachovalejších prvků Valdštejnovy raně barokní komponované krajiny. Alej je dlouhá 1,7 km a tvoří ji necelých tisíc lip.

Budete sledovat stále červenou turistickou značku, vlevo uvidíte budovu bývalých kasáren a vpravo městský sportovní areál. Na konci aleje doporučujeme návštěvu Libosadu s Valdštejnskou lodžií z let 1630-34. Byla to původně zahrada s oborou svázaná s budovou čestného dvora a s lodžií - sallou terrenou, kde se měla bavit šlechtická společnost. V severním rohu parku je romantická poustevna. Dnes se celý objekt opravuje.

Na naší trase můžete pokračovat dále po červené až do Valdic nebo si putování zkrátit po žluté spojce pod vrch Zebín.

Do Valdic vede červená značka. Z křižovatky s modrou značkou budete později pokračovat po modré po Zebín. Dříve se můžete jít podívat na náměstí, kde se nejvíce přiblížíte k objektu bývalého kartuziánského kláštera, který založil jako součást celého komplexu Albrecht z Valdštejna roku 1627. Hlavní budovou býval kostel Nanebevzetí P. Marie, ve kterém byly uloženy před převozem do Mnichova Hradiště ostatky zakladatele. Klášter byl zrušen císařem Josefem II. v roce 1782 a v letech 1855-56 byl přestavěn na trestnici. Jako vězení slouží dodnes.

Od věznice se musíte vrátit na křižovatku s modrou značkou a po ní pokračovat úbočím vrchu Zebína ke komplexu hřbitova, kostela a dřevěné polygonální zvonice, kde se naše trasa opět sejde se žlutou spojkou, která přichází přímo od Libosadu. Milovníci rozhledů mohou podstoupit poměrně náročný výstup na čedičového vrch Zebín, který má typický kuželový tvar. Nahoře stojí barokní kaple sv. Máří Magdaleny, od které se naskýtá nádherný kruhový rozhled. Na západní straně kopce je opuštěný lom.

Po návratu ke kostelu pokračujte po modré značce kolem hospodářského dvora, kde dnes chovají koně. Půjdete kolem bývalého vojenského cvičiště až na křižovatku se žlutou značkou, po které budete pokračovat vpravo do Kbelnice. Před vstupem do osady překročíte říčku Cidlinu, která pramení nedaleko pod Táborem.

V Kbelnici dorazíte na křižovatku s modrou značkou a po ní se dáte vlevo zpět do Jičína. Milovníci válečné historie mohou v okolí Kbelnice najít mnoho památek na bitvu mezi rakouským a pruským vojskem, která se v tomto prostoru odehrála 29. června 1866.

Naše trasa pokračuje po modré značce kolem Cidliny na okraj Jičína. Projdete kolem zahrádkářských kolonií a městského koupaliště na hráz rybníka Kníže. U galerie Na Hrázi odbočíte vlevo a spolu s červenou značkou dojdete k Lepařovu gymnáziu. Zde odbočíte s turistickými značkami vpravo a Palackého ulicí dorazíte na Valdštejnovo náměstí (6,5 km - přes Valdice 8 km).

Fotogalerie

Jičín - Valdštejnova alej, autor: David Paloch, CC BY-SA 3.0

Jičín - Valdštejnova alej

 
Jičín - Libosad, autor: archiv KHK

Jičín - Libosad

 
Jičín, autor: archiv KHK

Jičín

 
Valdštejnovo náměstí v Jičíně, autor: archiv KHK

Valdštejnovo náměstí v Jičíně

 
Jičín - výhled z Valdické brány na Libosad, autor: jan špelda

Jičín - výhled z Valdické brány na Libosad

 
Výhled z Valdické brány na Jičín, autor: archiv KHK

Výhled z Valdické brány na Jičín

 
Valdštejnova alej, autor: jan špelda

Valdštejnova alej

 
Valdštejnská lodžie Jičín, autor: jan špelda

Valdštejnská lodžie Jičín

 
 
 
Copyright © 2008 | Krajský úřad Libereckého kraje | Správce informačního systému Compedium, s.r.o. Liberec | foto: M. Drahoňovský, D. Balogh
Editorial  |  Aktuality  |  Projekty v cestovním ruchu  |  Datový sklad  |  Ocenění  |  Podpořte nás  |  Barevná dovolená  |  Bedekr
Regionální certifikace  |  Napište nám  |  Napište nám  |  Mapa webu  |  Prohlášení o přístupnosti
www.rada-severovychod.cz
load