Prameny Ploučnice

Prameny Ploučnice, autor: Milan Drahoňovský

Lužické hory a Žitavské hory

Osečná, 463 52

Prameniště Ploučnice je označováno za jedno z nejvydatnějších ve střední Evropě.

Prameny vyvěrají na dně malé tůňky a vydatnost těchto pramínků neklesá ani v době dlouhodobého sucha. Proto je Ploučnice až po Benešov nad Ploučnicí celoročně splavná. Délka celého toku měří více než 105 km a končí v Děčíně, kde se vlévá do Labe. Tento pravobřežní přítok Labe s povodím 1194 km2 je zarostlý břehovými porosty a klikatí se lučinami v písečném a hlinitém řečišti.

Ploučnice se od ostatních českých řek poněkud liší. Nenajdete zde na ní žádné dlouhé jezy ani propustě. Zato se vyznačuje klikatící se plavbou romantickými zákoutími meandrů. Proto je v poslední době hodně navštěvována vodáky, které meandrující řeka neustále zkouší v jejich vodáckých dovednostech.

Na prameniště Ploučnice těsně navazuje Jenišovský rybník, který je využíván k rybaření. V roce 2009 byla realizována rekonstrukce mlýnského náhonu Jenišovského rybníka.

Fotogalerie

Prameny Ploučnice, autor: Milan Drahoňovský

Prameny Ploučnice

 
Prameny Ploučnice, autor: Milan Drahoňovský

Prameny Ploučnice

 
Prameny Ploučnice, autor: Lenka Hanzlová

Prameny Ploučnice

 
Prameny Ploučnice, autor: Lenka Hanzlová

Prameny Ploučnice

 
Prameny Ploučnice, autor: Lenka Hanzlová

Prameny Ploučnice

 
 
 
Copyright © 2008 | Krajský úřad Libereckého kraje | Správce informačního systému Compedium, s.r.o. Liberec | foto: M. Drahoňovský, D. Balogh
Editorial  |  Aktuality  |  Projekty v cestovním ruchu  |  Datový sklad  |  Ocenění  |  Podpořte nás  |  Barevná dovolená  |  Bedekr
Regionální certifikace  |  Napište nám  |  Napište nám  |  Mapa webu  |  Prohlášení o přístupnosti
www.rada-severovychod.cz
load