Naučná stezka Jeřáb

mapa trasy

Máchův kraj

Naučná stezka Jeřáb vychází přímo od informačního centra v Hradčanech, je dlouhá 3,5 km, fyzicky nenáročná a zvládnou ji projít příjemnou procházko u i děti předškolního věku.

Na návštěvníky čeká úvodní a dalších 7 naučných panelů. Jednotlivá zastavení stezky jsou věnována přírodním podmínkám Ralska, geologii Hradčanských stěn, borovému hospodářství, dřevinám, rostlinám, ptákům a savcům Ralska.

Stezka provede návštěvníky okrajem Hradčanských stěn, nejsevernější částí Kumerského pohoří, které je tvořeno velmi rozmanitými pískovci jizerských vrstev, ve kterých se vyskytují jak šedé až hnědé kvádrové pískovce, tak žlutavé a někdy až cihlově červené vápnité pískovce.

Naučná stezka je pojmenována podle Jeřába popelavého (Grus grus), jednoho z pěti druhů ptáků, pro jejichž ochranu byla vyhlášena Nařízením vlády č. 598 / 2004 Sb. ze dne 27. října r. 2004 Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady.


Průběh trasy:
Hradčany * Pod Havraní skálou * Kamenná rokle * Smolná rokle * Hradčany

Popis trasy:
Na výlet se vydáme od Informačního centra Hradčany západním směrem po trase značené symbolem naučné stezky a místním značením tras pro pěší (tabulky VLS). Asi po kilometru odbočíme vlevo a vystoupáme Kamennou roklí na hřeben Hradčanských stěn. Na západním úpatí Suchého vrchu odbočíme vlevo a Smolnou roklí se vrátíme zpět do Hradčan.

NS Jeřáb
Naučná stezka Jeřáb byla vybudována Vojenskými lesy a statky ČR a pojmenována podle vzácného Jeřába popelavého (Grus grus). Na stezce je umístěno osm informačních panelů, jeden u informačního centra a sedm po cestě, které nás seznámí s živou i neživou přírodou Ralska.

Hradčany
Osada Ralska zmiňována roku 1711 jako Kummer s dřevozpracujícím průmyslem. Od roku 1905 rekreační letovisko s plovárnou na břehu rybníka, později postaveny hotely a restaurace. Obec byla dlouhé roky vojenskou základnou. Hradčanské letiště bylo vybudováno německou armádou v březnu 1945. Po válce využívané československou armádou, kterou nahradili přes odpor zdejší posádky 22. srpna 1968 sovětská armáda. Letiště bylo zrušeno v roce 1992 a dodnes se hledá jeho další využití, jedním z projektů je výroba solární energie. Letiště je pravidelně využíváno tunikovými jezdci pro pořádání Mimoňských válek.

Hradčanské stěny
Součást Hradčanské pahorkatiny s řadou zajímavých skalních útvarů a roklí. Do počátku 17. století bylo území útočištěm medvědů, do poloviny 18. století vlků a rysů, od druhé poloviny 18. století součástí Valdštejnské obory s rozlohou 3 405 ha zabírající území od Dvoudomí, Senné Brány až po Strážov. V roce 1945 byla obora zrušena a v letech 1977 - 1978 vybudována obora Vojenských lesů a statků s výměrou 533 ha.

Havraní skála s Hradčanskou vyhlídkou
Skalnatá vyhlídka s pěkným výhledem na Hradčany ve výšce 331 m n. m.

© Geodézie On Line 2009

Příloha

Fotogalerie

mapa trasy

mapa trasy

 
Hradčany, autor: Milan Drahoňovský

Hradčany

 
 
 
Copyright © 2008 | Krajský úřad Libereckého kraje | Správce informačního systému Compedium, s.r.o. Liberec | foto: M. Drahoňovský, D. Balogh
Editorial  |  Aktuality  |  Projekty v cestovním ruchu  |  Datový sklad  |  Ocenění  |  Podpořte nás  |  Barevná dovolená  |  Bedekr
Regionální certifikace  |  Napište nám  |  Napište nám  |  Mapa webu  |  Prohlášení o přístupnosti
www.rada-severovychod.cz
load