Hradčanský červený okruh

mapa trasy

Máchův kraj

Pěší výlet Hradčanskými stěnami.

Průběh trasy:
Hradčany * Pod Havraní skálou * Kraví rokle * Měděný důl * U Hvězdy *NPR Břehyně - Pecopala * Popelový hřeben * Dlouhá rokle * PR Hradčanské rybníky (Držník) * Hradčanský rybník * Hradčany

Popis trasy:
Na výlet se vydáme z Hradčan od informačního centra Vojenských lesů a statků západním směrem na Veselí. Po červené značce místního okruhu VLS nejprve půjdeme pod Havraní skálou asi po kilometru odbočíme vlevo a pokračujeme Kraví roklí na rozcestí turistických značek U Kukačky. Odbočíme vlevo do Měděného dolu a přes Uhelnou rokli u rozcestí U Hvězdy vystoupáme na Popelový hřeben, ležící na území NPR Břenyně-Pecopala. Po něm postupně sestoupíme zpátky do Uhelné rokle a u hájovny Trojzubec přejdeme silnici č. 270 (Hradčany - Doksy). Za silnicí pokračujeme po lesní cestě směrem k PR Hradčanské rybníky. Před rybníkem Držník odbočíme vlevo na cestu, která nás dovede zpět do Hradčan.

Hradčany
Osada Ralska zmiňována roku 1711 jako Kummer s dřevozpracujícím průmyslem. Od roku 1905 rekreační letovisko s plovárnou na břehu rybníka, později postaveny hotely a restaurace. Obec byla dlouhé roky vojenskou základnou. Hradčanské letiště bylo vybudováno německou armádou v březnu 1945. Po válce využívané československou armádou, kterou nahradili přes odpor zdejší posádky 22. srpna 1968 sovětská armáda. Letiště bylo zrušeno v roce 1992 a dodnes se hledá jeho další využití.

Hradčanské stěny
Součást Hradčanské pahorkatiny s řadou zajímavých skalních útvarů a roklí. Do počátku 17. století bylo území útočištěm medvědů, do poloviny 18. století vlků a rysů, od druhé poloviny 18. století součástí Valdštejnské obory s rozlohou 3 405 ha zabírající území od Dvoudomí, Senné Brány až po Strážov. V roce 1945 byla obora zrušena a v letech 1977 - 1978 vybudována obora Vojenských lesů a statků s výměrou 533 ha.

Havraní skála s Hradčanskou vyhlídkou
Skalnatá vyhlídka nad Hradčany ve výšce 331 m n. m s pěkným rozhledem.

Šance
Vojenské opevnění z období od 2. poloviny 18. století do roku 1813. Na severním vrcholu protáhlé nepravidelné opevnění, celé údolí přehrazeno valem a příkopem. Na druhé straně dvě pevnosti (jedna ve tvaru W a druhá V), vše vytesáno do skály.

Břehyně-Pecopala
Národní přírodní rezervace (r. 1992) o rozloze 903,5 ha, chráněné území již od roku 1933. Vrcholová část (Pec 451m) je pokryta bukovým lesem, na mokřadlech Břehyňského rybníka hnízdí vzácné druhy ptactva. Břehyňský rybník o rozloze 91,54 ha slouží pro chov ryb.

Hradčanské rybníky
Ve vsi Hradčany začíná soustava rybníků. Hradčanský, po jehož hrázi vede silnice Doksy - Mimoň, se využívá ke koupání. Čtyři ostatní jsou součástí rezervace Hradčanské rybníky vyhlášené v r. 1967 na ploše 144,65 ha. V přilehlých rašeliništích, zamokřených loukách a lesních porostech se vyskytuje význačná vodní a rašeliništní květena. Hnízdí tu čáp černý. Při průzkumu v letech 1989 - 93 tady bylo zjištěno 698 druhů motýlů - unikátem jsou trávníček, makadlovka a zavíječ pryskyřník.

© Geodézie On Line 2009


Příloha

Fotogalerie

mapa trasy

mapa trasy

 
 
 
Copyright © 2008 | Krajský úřad Libereckého kraje | Správce informačního systému Compedium, s.r.o. Liberec | foto: M. Drahoňovský, D. Balogh
Editorial  |  Aktuality  |  Projekty v cestovním ruchu  |  Datový sklad  |  Ocenění  |  Podpořte nás  |  Barevná dovolená  |  Bedekr
Regionální certifikace  |  Napište nám  |  Napište nám  |  Mapa webu  |  Prohlášení o přístupnosti
www.rada-severovychod.cz
load