Výlet k rozhledně Milohlídka (Čeřovka)

Rozhledna Čeřovka na vrchu Milohlídka, autor: Filip Balogh

Český ráj

Valdštejnovo náměstí
Jičín, 506 01

Valdštejnská komponovaná krajina měla na co navazovat. Vulkanické kopce kolem Jičína dávají kotlině zajímavý ráz. Na Veliši stával hrad, na Zebíně stojí kaple a mezi nimi vrch Čeřovka. Její poloha vedle lipové aleje přímo vybízí spíš k procházce než k dlouhému výletu.

Délka trasy: 5,9 km

My k ní ale nepůjdeme přímo, nýbrž po modré značce, která nás povede pod vrchem Zebínem. Na konci čtyřřadé lipové aleje stojí Valdštejnská lodžie. Raně barokní stavba, otevřená do rozsáhlého parku, byla vybudována podle přirozených krajinných i astronomických os. Park Libosad na svém zadním okraji skrývá starý židovský hřbitov. V ose od Valdštejnské lodžie směrem na Kumburk se nachází další zajímavá stavba, a tou je kartuziánský klášter ve Valdicích. Kartouza se stala věznicí, a tak se do ní těžko podíváte. Za návštěvu však stojí především město Jičín. Najdeme zde nejen Valdštejnův zámek, ale i synagogu. Albrecht z Valdštejna měl významného pobočníka, žida Jakuba Baševi, který to s penězi uměl. Jičín nabízí i zábavu pro děti. Vždyť je to město pohádky. Pokud se chcete rozhlédnout z výšky ještě na střed Jičína, pak máte jedinečnou možnost z ochozu Valdické brány.

Fotogalerie

Valdštejnova alej s Libosadem, autor: archiv KHK

Valdštejnova alej s Libosadem

 
Vrch Zebín, autor: jan špelda

Vrch Zebín

 
Kostel Všech svatých pod Zebínem, autor: jan špelda

Kostel Všech svatých pod Zebínem

 
Výhled z vrchu Zebín, autor: archiv KHK

Výhled z vrchu Zebín

 
Valdštejnská lodžie, autor: Ondřej Littera

Valdštejnská lodžie

 
Kartuziánský klášter ve Valdicích, autor: jan špelda

Kartuziánský klášter ve Valdicích

 
Valdštejnova alej, autor: jan špelda

Valdštejnova alej

 
Valdštejnova alej z Valdické brány, autor: jan špelda

Valdštejnova alej z Valdické brány

 
Valdická brána v Jičíně, autor: Ondřej Littera

Valdická brána v Jičíně

 
Jičín, autor: archiv KHK

Jičín

 
 
 
Copyright © 2008 | Krajský úřad Libereckého kraje | Správce informačního systému Compedium, s.r.o. Liberec | foto: M. Drahoňovský, D. Balogh
Editorial  |  Aktuality  |  Projekty v cestovním ruchu  |  Datový sklad  |  Ocenění  |  Podpořte nás  |  Barevná dovolená  |  Bedekr
Regionální certifikace  |  Napište nám  |  Napište nám  |  Mapa webu  |  Prohlášení o přístupnosti
www.rada-severovychod.cz
load