Jaskinia Piec Bartoša i podziemna rzeka

  Ondříkovický pseudokrasový systém

  Czeski Raj

  Frydstejn, 468 32

  Po czesku „Bartošova pec”, psuedokrasowa jaskinia znajduje się w dolinie Vazoveckiego potoku ok. 3 km na północ od Turnova.

  Ta wywierzyskowa jaskinia to zalany wodą, mający 30 m długości szczelinowy korytarz. Z jej wejścia wypływa woda z wydajnością 15 - 20 l/s. Kredowe skały zasilane są wodą z niedalekiego ponoru zwanego Ondříkovické propadání. Przed wywierzyskiem znajdowała się kiedyś huta szkła Bartoša (Bartošova sklářská huť) a nieopodal młyn, który później przekształcony został w szlifiernię szkła. Obecnie wykorzystywany jest jako obiekt rekreacyjny. Dalej, w dolinie Vazoveckiego potoku, znajdują się samotne zabudowania Slapy z kilkoma byłymi młynami i starosłowiańskie grodzisko z IX - X w. Leżący na powierzchni 2,2 ha powierzchniowy pomnik przyrody „Bartošova pec - Ondříkovické propadání“ utworzony został w 1965 r.

  Fotogaleria

  Ondříkovický pseudokrasový systém

  Ondříkovický pseudokrasový systém

   
  Ondříkovický pseudokrasový systém

  Ondříkovický pseudokrasový systém

   
  Ondříkovický pseudokrasový systém

  Ondříkovický pseudokrasový systém

   
  Ondříkovický pseudokrasový systém

  Ondříkovický pseudokrasový systém

   
  Bartošova pec, autor: Luděk Antoš

  Bartošova pec

   
   
   
  Copyright © 2008 | Krajský úřad Libereckého kraje | Správce informačního systému Compedium, s.r.o. Liberec | foto: M. Drahoňovský, D. Balogh
  Regionalna certyfikacja  |  Kontakty  |  Mapa strony
  www.rada-severovychod.cz
  load