OChK Kokořínsko

  CHKO Kokořínsko - Husa, autor: Milan Drahoňovský

  Kraina Machy

  Sprava CHKO Kokorinsko, Ceska ul. 149
  Melnik, 276 01

  Telefon: +420 315 728 060
  E-mail: kokorin@nature.cz
  Web: www.kokorinsko.ochranaprirody.cz

  Obszar Chronionego Krajobrazu Kokořínsko rozciąga się na powierzchni 265 km2, mniej więcej 40 kilometrów na północny zachód od Pragi.

  Obszar Kokořínsko jest odwiedzany głównie ze względu na swą romantyczną przyrodę. Kokořínsko oferuje bogate możliwości rekreacyjnego uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Z geologicznego punktu widzenia Kokořínsko należy do czeskiej niecki kredowej. Tworzą ją osady z okresu mezozoicznego, głównie gruboziarniste piaskowce. Najważniejszą doliną Kokořínska jest dolina rzeki Pšovki.

  Na terenie Kokořínska znajdują się także bardzo ciekawe formacje i miasta skalne, które powstały na skutek procesów wietrzenia płaskowyżów skalnych. Największą dominantą regionu jest romantyczny zamek Kokořín.

  Nawiązujące artykuły

  SKALNI SESKUPENI BLUDISTE, KOKORINSKO

  Fotogaleria

  CHKO Kokořínsko - Husa, autor: Milan Drahoňovský

  CHKO Kokořínsko - Husa

   
  CHKO Kokořínsko - Martinské stěny, autor: Milan Drahoňovský

  CHKO Kokořínsko - Martinské stěny

   
  CHKO Kokořínsko - - výhled z Čapské palice, autor: Milan Drahoňovský

  CHKO Kokořínsko - - výhled z Čapské palice

   
   
   
  Copyright © 2008 | Krajský úřad Libereckého kraje | Správce informačního systému Compedium, s.r.o. Liberec | foto: M. Drahoňovský, D. Balogh
  Regionalna certyfikacja  |  Kontakty  |  Mapa strony
  www.rada-severovychod.cz
  load